09122848106

نیاز به مشاوره دارید ؟

گیربکس صنعتی چیست و انواع آن کدام است ؟

گیربکس صنعتی

آنچه در این مقاله خواهید خواند :

گیربکس صنعتی

اول از هر چیز بهتر است بدانیم که گیربکس صنعتی چیست ؟ گیربکس های صنعتی تجهیزاتی هستند که در بسیاری از کارخانجات کاربرد دارند،اساسا گیربکس صنعتی انتقال قدرت میدهند از یک ماشین به ماشین دیگر و نکته اساسی این است که ما متوجه شویم که گشتاور مورد نیاز برای دستگاهی که میخواهیم از گیربکس صنعتی درآن استفاده کنیم چقدر است. در حقیقت گیربکس های صنعتی نیروی مکانیکی را از یک موتور انتقال میدهند به یک دستگاه و یا بالعکس به طور کلی در تمام گیربکس های صنعتی نیرو از طریق شافت انتقال پیدا میکند.

گیربکس صنعتی چیست ؟

در این نوع گیربکس ها چرخ دنده های مختلف وجود دارند که معمولا چرخ دنده کوچک تر پینیون نامیده می شود و چرخ دنده بزرگتر گیر یا همان دنده نامیده می شود. بسته به سرعت و گشتاور هر چرخ دنده میتوان سرعت و گشتاور دنده مقابل را بدست آورد. اما شاید هر کسی نداند که گشتاور چیست ؟ نیرویی است که به صورت چرخی به یک دنده وارد میشود، ترکیب چندین چرخ دنده در یک گیربکس صنعتی باعث میشود که نیرو و گشتاور از یک طرف شافت به آن طرف گیربکس انتقال یابد.

به طور مثال اگر دو دنده را در نظر بگیریم، دنده پنییون سرعت چرخ بالا تری دارد اما در حقیقت گشتاور کمتری تولید میکند و دنده مقابل گشتاور بیشتر و سرعت کمتری دارد، نسبت تبدیل گیربکس صنعتی در حقیقت حاصل بدست آوردن همین نسبت چرخش دو دنده است.

گیربکس های صنعتی دارای یک شفت ورودی هستند که موجب ورود نیرو و توان از طرف موتور به داخل محفظه چرخ دنده ها می شود. متناسب با ضرایب کاهشی یا افزایشی گیربکس صنعتی سرعت یا گشتاور خروجی افزایش یا کاهش پیدا می کند.

از جمله موارد مهم در انتخاب گیربکس صنعتی مناسب برای موتور مناسب نوع ماشین انجام دهنده کار، دمای محیط کاری، شرایط محیطی (گرد و خاک، رطوبت و ..)، موتور محرک، نوع اتصال بین گیربکس و موتور، آرایش محوری و نوع بار وارده (شعاعی یا محوری) می باشد.

ما در صنایع گیربکس پولادین پارت مفتخریم که بالاترین کیفیت گیربکس صنعتی را با ضمانت بی قید و شرط به شما مصرف کننده عزیز عرضه کنیم تا از محصولات با کیفیت ایرانی با ضمانت پاسخگو بهره ببرید.

میدانید گیربکس صنعتی از چه قطعاتی تشکیل شده است ؟

در این بخش از مقاله قصد داریم تا شما را با قطعات تشکیل دهنده یک گیربکس صنعتی آشنا کنیم، در ادامه همراه ما باشید :

⚙️ چرخ دنده

چرخ دنده ها، از پرمصرفترين وســايل انتقال قدرت و حركت گیربکس های صنعتی و اصولا هر دستگاهی با این شیوه کار هستند. مكانيزم چرخ دنده ها سيســتمى اســت كه حداقل از دو چرخ دنده تشكيل شده است كه به صورت جفــت كار ميكنند. به همين دليل آنرا مكانيــزم چرخ دنده مينامند. از نظــر انتقال قدرت، مكانيزم چرخ دنده، يــك چرخ دنده محرك و يك يا چند چرخ دنــده متحرك دارد معمولا به كوچكترين چرخ دنده مكانيزم، پينيون و به چرخ دنده ديگر چرخ ميگويند.

امــروزه بيشــتر دســتگاه هاى موجود در صنعــت (مانند گیربکس های صنعتی و اتومبیل از هر نوع) داراى چرخ دنده هســتند و با پيشــرفت روزافــزون صنعــت، چرخ دنده ها نقــش انكارناپذيــري دارند. چرخ دنده هــا برحســب موقعيــت مكانــى محورهــا نســبت بــه يكديگر در شــكلهاى گوناگونــي طراحــى و ســاخته ميشــوند و حركــت چرخشــى يــك محــور را به محــور ديگــر از طريق اتصــال دندانه هــا منتقــل ميكنند.

در ویدیو زیر می توانید شاهد چگونگی تولید چرخ دنده گیربکس صنعتی توسط صنایع گیربکس پولادین پارت باشید. این مجموعه با دارا بودن ماشین آلات صنعتی روز دنیا توانسته قطعات استفاده شده در گیربکس های تولیدی خود را داخلی سازی کرده تا از خروج ارز جلوگیری کرده و به خارج وابسته نباشد :


کمی از تاریخچه چرخ دنده های گیربکس صنعتی بدانید !

تاريخچه چرخ دنده ها، حدود ســه هزار ســال قبل برآورد ميشود. در تمدنهاى قديم براى نخســتين بار چرخ دنده هاى چوبى ســاخته شــد. روميان چرخدنده چوبى را براى به حركت درآوردن سنگ آسياب ساختند. در قــرن هجدهم و همزمــان با آغاز انقــلاب صنعتى در اروپا، نياز شــديد به چرخ دنده فلزى احســاس شــد، كه با اســتفاده از روش ريخته گرى چرخ دنده چدنى به توليد آن پرداختند. ســپس ماشــين تراش اختراع شــد و به كمك اين ماشين ها چرخ دنده هاى فولادى را توليد كردند.

در قــرن نوزدهــم، با توســعه كشــتى هاى بخار و ماشــين هاى ابــزار، كاربرد چرخ دنده ها نيز توسعه يافت. با آغاز قرن بيستم، خودرو و هواپيما به وجود آمد و دريچه نوينى به روى صنعت چرخ دنده ســازى گشــوده شد. مرحله به مرحله ماشــين هاى نوين چرخ دنده ســازى توليد شد و سبب ســاخت چرخ دنده هاى مناســب، با جنس هاى مختلفي شــد، كه امروزه اينگونه شــاهد اين پيشــرفت صنعتى چرخ دنده ها هستيم.

این تغییر و تحولات در ساخت چرخ دنده ها موجب قوت گرفتن صنعت و ساخت نمونه های اولیه گیربکس و گیربکس های صنعتی شد که نقش بسیار مهمی در پیشرفت صنعت گیربکس سازی داشت.

اکنون قصد داریم تا برای شما همراهان صنایع گیربکس پولادین پارت کمی از مفاهیم و اصطلاحات گیربکس صنعتی را بازگو کنیم تا بیشتر با این نوع گیربکس و ساز و کار آن آشنا شوید؛

مفاهيم اساسى گیربکس و ابعاد چرخ دنده های گیربکس صنعتی

 • دايــره گام (قطر گام): دايره گام، دايره نظرى اســت كه از اهميت بالايى برخوردار اســت و تمام محاسبات بر اساس قطر گام انجام ميپذيرد. دواير گام يك جفت چرخدنده درگير، هميشه مماس بر هم هستند.
 • گام: فاصلــه بين فضاى خالى بين دو دنده و ضخامت يكى از دندانه ها بر روى دايره گام را گام دنده مى ناميم و آنرا با حرف p نشان ميدهيم.
 • مدول: نسبت قطر دايره گام هر چرخدنده برحسب ميليمتر بر تعداد دندانه چرخدنــده را مدول مي نامند. مدول در چرخدنده هــا، اهميت فوق العاده بالايى دارد و به صورت استاندارد بين المللى درآمده به صورت جداولي ارائه شده است كه ميتوانيم مدول موردنظر را از اين جدول ها انتخاب كنيم.
 • ارتفاع دندانه: اندازه ســردنده، فاصله شعاعى بين سطح نوك دنده تا دايره گام اســت و اندازه پاى دنده، فاصله شعاعى بين ســطح پايين دنده تا دايره گام است. مجموع اندازه سردنده با پاى دنده، ارتفاع دندانه را تشكيل مي دهد.
 • دايره لقى دندانه: دايره مماس بر دايره ســر چرخدنده درگير را دايره لقى دندانه مي گويند.
 • لقى سردنده: تفاوت اندازه پاي دنده با اندازه سردنده درگير با آنرا لقى سردنده مي گويند.
مفاهيم اساسى گیربکس و ابعاد چرخ دنده های گیربکس صنعتی
مفاهيم اساسى گیربکس و ابعاد چرخ دنده های گیربکس صنعتی

از آن جایی که اصلی ترین قسمت تشکیل دهنده گیربکس های صنعتی چرخ دنده ها هستند و انواع مختلفی دارند پس بهتره بیشتر با آنها آشنا شویم؛

همچنین بخوانید : 6 عامل تاثیرگذار در کیفیت گیربکس صنعتی و گیربکس ایرانی

⚙️ انواع چرخ دنده های گیربکس های صنعتی

⚙️ چرخ دنده هاى ساده:

اين چرخ دنده های گیربکس صنعتی، ســاده ترين نوع چرخ دنده ها به حســاب مي آينــد، دندانه هاى مستقيمي دارند و با محور موازى هستند. براى كاهش سرعت و افزايش قدرت، در بســياري از مواقــع تعــداد زيادى از آنهــا را كنار هم قــرار ميدهند. روى محورهــاى مــوازى جهت حركت يكى از آنها خــلاف جهت حركت ديگرى اســت. اگر بخواهند دو چرخ دنده درگيــر در يك جهت حركت كنند بين آنها چرخ دنده ســومي را قرار ميدهند تا جهت حركت ورود و خروج يكى شــود.

چرخ دنده ساده
نمونه چرخ دنده ساده ساخته شده توسط صنایع گیربکس پولادین پارت

به دليل ســاخت آسان ارزان است و به همين دليل كاربرد زيادى در صنعت دارد.

براي مثال در ســاعتهاى كوكى و اتوماتيك، ماشين لباسشويى، پنكه و نمونه اين هــا كاربــرد دارد. بزرگترين عيب آنها ســر و صداى زياد اســت. هر بار كــه دندانه يك چرخدنده به دندانه چرخ رو به رو مى رســد، صداى كوچكى در اثــر برخورد ايجاد ميشــود و زمانيكه تعــداد زيادى از ايــن دندانه ها به هم برسند، صدا بيشتر ميشود، تا جاييكه حتى در دراز مدت، اين برخوردها باعث شكستن دندانه ها ميشود.

⚙️ چرخ دنده هاى مارپيچ

دندانه هــاى اين چرخ دنده هــا مورب هســتند و با محور چرخ دنــده درحالت زاويــه داري قرار گرفته انــد. درهنگام چرخش يكــى از چرخ دنده ها، ابتدا نوك دندانه ها با هم تماس مي يابند، ســپس به تدريج دو دندانه درگير ميشوند و اين درگيرى تدريجى باعث كاهش سر و صدا ميشود. همچنين مكانيزم چرخ دنده، نرم كار ميكند، سطح تماس پروفيل دندهها نيز نسبت به چرخ دنده ساده بيشتر اســت و انتقال قدرت بزرگى انجام شــود.

در شــكل زیر نمونه آنرا مشاهده مي كنيد. اينگونــه چرخ دنده ها در صنعت خودروســازى كاربرد زيادى دارند.

چرخ دنده مارپیچ
نمونه چرخ دنده مارپیچ ساخته شده توسط صنایع گیربکس پولادین پارت

⚙️ چرخ دنده هاى مخروطى

انتقال نيرو توســط اين چرخ دنده ها تحت زاويه 90 درجه و يا كوچكتر از 90 درجــه و يا بزرگتر از 90 درجه امكان پذير اســت، بنابراين براى انتقال قدرت تحــت زاويه موردنظر، بهترين چرخ دنده محســوب مي شــوند. البته در صنعت غالبا با محورهاى عمود بر هم به كار ميروند. دندانه هاى آنها بر روى مخروط ناقص به صورت ساده و يا مارپيچ ساخته ميشوند.

اين چرخ دنده ها در جعبه دنده ها و مخصوصا ديفرانسيل ها كاربرد زيادى دارند.

نمونه ای از چرخ دنده های مخروطی
نمونه ای از چرخ دنده های مخروطی

⚙️ چرخ دنده حلزون و پيچ حلزون

ايــن چرخ دنده ها در صنعت جايگاه ويژه اى دارند. اگر بخواهيم تغيير زيادى در ســرعت يا قدرت ايجاد كنيم، از اين مكانيزم بهره مي گيريم. بزرگترين مزيت جالب اين مكانيزم اين است كه پيچ حلزون به راحتي ميتواند چرخدنده حلزونى را به حركــت درآورد، در صورتى كه چرخ دنده حلزونــى نميتواند، پيچ حلزون را بچرخانــد، زيرا زاويه دنده هاى پيچ حلزون به قدرى كوچك اســت كه وقتي چرخدنده حلزون مى خواهد آنرا بچرخاند، اصطكاك بسيار بزرگى پديد مي آيد و مانــع از حركت پيچ حلزون ميشــود.

اين ويژگى به ما امــكان ميدهد تا در جاهايــى كه به يك قفل خودكار نياز داريــم از اين چرخ دنده بهره بگيريم. اين چرخدنده ها در دســتگاههايى همچون بالابرها و جرثقيلها كاربرد زيادي دارند. مثــلا در يك بالابــر اگر موتــور از كار بيفتد، چرخ دنده ها قفل ميشــوند و از پايين آمدن بار جلوگيرى ميشود. چرخدنده پيچ حلزون در ديفرانسيل كاميون ها و خودروهاى سنگين نيز كاربرد دارد .

نمونه چرخ دنده حلزونی
نمونه چرخ دنده حلزونی
⚙️ مكانيزم چرخ دنده هاى جناغى

دندانه هاى اين نوع چرخدنده ها روى محيط استوانه نسبت به هم زاويه كوچكتر از 90 درجه مى سازند و به صورت عدد 7 يا 8 ساخته ميشوند. اين چرخ دنده ها در دستگاه هاى نورد غلتكى فولاد كاربرد دارند. همچنين دستگاه هايى كه تحمل نيروى رانشى محورى را ندارند، از اين چرخ دنده ها استفاده ميكنند. به علت فرايند دشوار ساخت چرخ دنده هاي جناغي، امروزه بيشتر چرخ دنده هاى دو مارپيچ مى ســازند كه در وســط دندانه ها يك شــيار ايجاد ميشود و روش ساخت را آســان مى كند. چرخ دنده هاى جناغى در دســتگاه هاى با سرعت بالا چندان رضايت بخش نيستند. در شكل هر دو نمونه را مشاهده مي كنيد. بيشتر تلمبه هاى ميدان هاى نفتى از نوع دو مارپيچ يا جناغى هستند.

⚙️ چرخ دنده هاى داخلى

چنانچه درشكل مشاهده ميشود دو محور اين چرخ دنده ها به همديگرخيلى نزديك است. به اين چرخ دنده ها، سياره اى نيز مي گويند. دندانه هاى آنها مي تواند هم ساده وهم مارپيچ باشد و دركوپلينگ هاى انعطافپذير (ارتجاعى) كاربرد دارند.

⚙️جنس چرخ دنده ها 

چرخ دنده هــا از مــواد مختلفــى مانند چدن خاكســترى و آليــاژى، فولاد هاى ريخته شــده، برنج، برنز، مواد كائوچوئى و پلاستيك ساخته مي شوند. خاصيت چدن در مقابل عوامل اســتهلاكى و اصطكاكى خوب اســت، ولى مقاومت آن در مقابل نيروهاى ضربه اي و خم كننده كم اســت و همين عامل باعث ميشــود دندانه هــاى چرخ دنده هاى چدنى نســبتا بزرگ انتخاب شــوند.

فولاد كم كربن ســخت نشده ميتواند در ســاخت چرخ دنده ها مورد استفاده قرار گيرد، ولى از اين فولادها بايد در جاهايى كه نياز به اســتحكام متوســط و مقاومت در مقابل ضربه داريم، اســتفاده شــود. نكته حائز اهميت اين است كه سخت كارى سطح دنده ها، مقاومت آنها را در مقابل سايش زياد ميكند. امروزه ازچرخ دنده هايى از جنس مواد مصنوعى مانند مواد لايه اى پرسى، بافته هاى ســخت و پلى آميدها به خاطر كار آرام، صداى كم و خاصيت ضربه گيرى شــان اســتفاده ميشــود.

خصوصا در مواردى كه وزن پايين و انتقــال نيروى كم نيز مطرح اســت. مواردى نظير دستگاه هاى خانگى، ماشين هاى دفترى، ماشين هاى نســاجى، بافندگى، ابزار الكتريكى و اســباب بازى ها بيشــترين كاربرد را دارند.

این مطلب را از دست ندهید : ۴ روش برای کم کردن نویز و صدا در گیربکس صنعتی

⚙️ روغنكاري چرخ دنده ها

روغنکاری چرخ دنده

چرخ دنده ها در شرايط مختلفى كار ميكنند و به همين دليل روشهاى روانكارى آنها نيز متفاوت اســت. در چرخ دنده هاى غير محصور (روباز) ماده روانكارى با روغن دان يا روغن چكان و يا به صورت بارشــى بــه درون چرخ دنده ها وارد مي شــوند. تزريق ماده روانكارى به مقدار كم، ولى بــا فاصله زمانى كوتاه بهتر از ايــن اســت كه ماده روانكارى با حجم زيــاد در فاصله هاى زمانى طولانى به چرخ دنده ها تزريق شود. اگر چرخ دنده ها با آب يا اسيد در تماس باشند، بايد از يك نوع ماده روانكارى چسبناك (چسبنده به فلز) استفاده شود.

زمانى كــه چرخ دنده ها در يك محفظه بســته كار ميكنند(داخل پوسته گیربکس صنعتی)، معمولا چرخ دنده بزرگتر در داخل روغن فرو ميرود و روغن را به ســطوح دندانه ها مى رساند.

در بعضى موارد با استفاده از يك فواره روغن سطوح دندانه هاى چرخ دنده هاى محصور، روغن كاري يا روانكارى مي شــوند. در مواقعى كه فشار تماس خيلى زياد است، از مواد روانكارى پرفشار استفاده مي كنند. بدينوسيله از گسيختگي ماده روانكارى و در نتيجه از ايجاد تماس فلزى ميان قطعات جلوگيرى به عمل مي آيد. سرعت محيطى يكى از مهمترين عاملهاى انتخاب نوع روغنكاري اســت.

البته عوامل ديگرى نظير مقدار بار و صافى سطوح پهلوى دندانه ها نيز درانتخاب نوع و موادروغنكاري مؤثر هستند.در چرخ دنده هــاى مخروطــى و چرخ دنده هاى مارپيچى بــا محورهاى متنافر و چرخ حلــزون، علاوه بر روشهاى ذكر شــده در جدول، بهره گيري از سيســتم روانكارى پرفشار برترى خواهد داشت.

و اما بعد از کلی بررسی همونطور که گفتیم اصلی ترین مورد استفاده و کاربرد چرخ دنده ها در گیربکس های صنعتی هست؛

⚙️ كاربرد چرخ دنده ها

در حالت كلى بيشــتر دســتگاه هاى موجود در دنيا داراى چرخ دنده هستند، و به ويــژه در انواع گيربكس ها و گیربکس های صنعتی كاربرد فراواني دارند. در شــكل 14ـ 8 چند نمونه از جعبه دنده ها را نشــان داده ايم تا روش به كارگيرى آنها را به وضوح مشــاهده كنيم.

انوع مختلف گیربکس

اکنون که با گیربکس صنعتی به شکل کامل و جامع آشنا شدید، شاید نیاز داشته باشید تا برای کسب و کار خود یکی از آن ها را تهیه کنید. در ادامه پر مصرف ترین گیربکس صنعتی های موجود در بازار آورده شده است که هر کدام برای کسب و کاری مناسب هستند. فرقی نمیکند که کسب و کار شما چیست، شاید کارخانه ای عظیم برای تولید داشته باشید و یا صاحب گاوداری متوسط باشید، ما برای شما بهترین گیربکس صنعتی را ارائه کرده ایم.

محصولات صنایع گیربکس پولادین پارت با بهترین مواد اولیه و بالاترین تکنولوژی روز دنیا تولید می شود. ماشین کاری قطعات تماما در کارخانه و تحت نظارت مهندسان توانمند ایرانی صورت گرفته تا در مورد ساخت قطعات داخلی گیربکس صنعتی وابستگی به خارج نداشته باشیم و به نوعی تحریم ها را بی اثر کنیم.

شاید دوست داشته باشید تا قبل از خرید گیربکس صنعتی از صنایع گیربکس پولادین پارت کاتالوگ محصولات ما را مشاهده کنید. برای مشاهده کاتالوگ محصولات بر روی لینک زیر بزنید :
کاتولوگ محصولات صنایع گیربکس پولادین پارت

پرفروش ترین گیربکس صنعتی پایه دار :

 • گیربکس zg4 شافت 60 با قدرت 5.5 کیلووات ساعت که توانایی 63 دور در دقیقه را دارد.

یکی از پرفروش ترین گیربکس صنعتی پایه دار بازار در حال حاضر گیربکس پایه دار zg4 شافت 60 با قدرت 5.5 کیلووات ساعت بوده که می تواند در هر دقیقه 63 دور بزند. می توان این گیربکس را برای راه اندازی نوار نقاله استفاده کرد، به دلیل توان بالایی که این دستگاه دارد قادر است تا کارهای سنگین را برای شما اجرایی کند، بدون اینکه فشاری روی موتور آن باشد.

اگر شما هم برای کسب و کار خود نیاز به توان بالا دارید، می توانید گیربکس پایه دار zg4 شافت 60 با قدرت 5.5 کیلووات ساعت را با گارانتی معتبر و خدمات پس فروش دائمی از صنایع گیربکس پولادین پارت سفارش دهید.

برای ثبت سفارش و همچنین دریافت مشاوره رایگان می توانید با شماره های زیر در تماس باشید :
021-33937630
021-33954017

 • گیربکس پایه دار zg2 شافت 32 با قدرت 1.5 کیلووات ساعت که توانایی 63 دور در دقیقه را دارد.

از دیگر گیربکس صنعتی پایه دار پرفروش بازار که بیشتر برای کارهای سبک قابل استفاده است، گیربکس پایه دار zg2 شافت 32 با قدرت 1.5 کیلووات ساعت  بوده که می تواند در گاوداری و مرغداری ها که کار نه چندان سنگینی دارند، استفاده شود. این گیربکس قادر است تا 63 دور در دقیقه بزند و قدرتی برابر با 1.5 کیووات بر ساعت را تولید نماید که برای کارهای سبک و نه چندان سنگین گیربکس مناسبی می باشد.

اگر شما نیز نیاز به یکی از این نوع گیربکس های پایه دار zg2 دارید می توانید با گارانتی 1 ساله و خدمات پس از فروش منحصر به فرد از صنایع گیربکس پولادین پارت خرید کنید.

برای ثبت سفارش و همچنین دریافت مشاوره رایگان به صورت حضوری می توانید به آدرس دفتر فروش مراجعه کنید :
🇮🇷 تهران، بهارستان، سعدی جنوبی، خوانساری، مجتمع تجاری سعدی

پرفروش ترین گیربکس صنعتی فلنج دار :

 • گیربکس فلنج دار ۱/۱ کیلووات شافت ۲۸ با توان تولید ۴۰۰ دور در دقیقه
گیربکس صنعتی فلنجدار
گیربکس صنعتی فلنجدار تولیدی صنایع گیربکس پولادین پارت
 • فلنج دار ۰/۷۵ کیلووات شافت ۲۸ با توان تولید ۴۰۰ دور در دقیقه
 • گیربکس ۱/۵کیلووات فلنج دار شافت 28 با توان تولید ۴۰۰ دور در دقیقه

خرید گیربکس صنعتی

اگر شما نیز یکی از افرادی هستید که برای راه اندازی کسب و کار خود نیاز به گیربکس صنعتی یا هر نوع دیگری از گیربکس دارید اما نمی دانید که باید کدام یک از گیربکس های موجود در بازار را انتخاب کنید، ما در صنایع گیربکس پولادین پارت مشاورانی داریم که می توانند به صورت کاملا رایگان شما را برای خرید بهترین نوع گیربکس صنعتی که خروجی مناسب برای کسب و کار شما را داشته باشد، راهنمایی کنند.

فرقی نمی کند که کجای کشور عزیزمان ایران باشید، حتی اگر در دورترین نقطه یعنی سیستان بلوچستان یا بوشهر یا گیلان و یا حتی خارج از کشور باشید، فقط با یک تماس با شماره 02133937630 می توانید سفارش خود را ثبت و ما برای شما آن را در سریعترین زمان ممکن ارسال خواهیم کرد.

قیمت گیربکس صنعتی

ما در سایت خود قیمت روز انواع مختلف گیربکس صنعتی را برای مشتریان و همکاران عزیز قرار داده ایم که با مراجعه به صفحه مربوطه می توانند قیمت گیربکس صنعتی موردن ظر خود را پیدا کرده و در نهایت برای خرید با ما در تماس باشند.

10 نکته برای انتخاب موتور گیربکس صنعتی

راه های تماس با گروه صنایع گیربکس پولادین پارت  :

☎️ تلفن های تماس :
021-33937630
021-33954017

🗺️ مراجعه به صورت حضوری :
تهران، بهارستان، سعدی جنوبی، خوانساری، مجتمع تجاری سعدی

💬 پست الکترونیکی جهت ارسال ایمیل :
info@poupagearbox.com

شبکه های اجتماعی صنایع گیربکس پولادین پارت :

برای آگاهی از قیمت روز انواع مختلف گیربکس که توسط صنایع گیربکس پولادین پارت تولید می شود می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :
💲 قیمت گیربکس صنعتی 💲

 

مقاله به پایان رسید - امیدواریم بر دانش شما افزوده باشیم
شاید دوست داشته باشید
گیربکس صنعتی

10 نکته طلایی در انتخاب موتور گیربکس صنعتی + قیمت گیربکس صنعتی | مشاوره خرید

گیربکس صنعتی

گیربکس صنعتی چیست و انواع آن کدام است ؟

گیربکس دور متغیر و مشخصات آن

گیربکس دور متغیر و مشخصات آن

گیربکس حلزونی و انواع آن

گیربکس حلزونی و انواع آن

گیربکس آویز یا گیربکس شافت موازی به همراه خصوصیات آن

گیربکس آویز یا گیربکس شافت موازی به همراه خصوصیات آن

همه چیز درباره ی گیربکس کرانویل پینیون یا شافت بغل

همه چیز درباره ی گیربکس کرانویل پینیون یا شافت بغل

گیربکس خورشیدی و انواع آن

گیربکس خورشیدی و انواع آن

6 عامل تاثیرگذار در کیفیت گیربکس صنعتی و گیربکس ایرانی

6 عامل تاثیرگذار در کیفیت گیربکس صنعتی و گیربکس ایرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *