09122848106

نیاز به مشاوره دارید ؟

فروشگاه

موتورگیربکس شافت 90
موتور گیربکس شافت 90 (گیربکس ترکیبی هالوشافت 90)

شروع قیمت از 547,000,000 ریال

گیربکس هلیکال - شافت 60 ZG4
موتور گیربکس شافت 75

شروع قیمت از 326,000,000 ریال

گیربکس هلیکال - شافت 48 ZG3
موتور گیربکس شافت 60

شروع قیمت از 225,000,000 ریال

موتور گیربکس شافت 48
موتور گیربکس شافت 48

شروع قیمت از 149,000,000 ریال

گیربکس هلیکال - شافت 60 ZG4
موتور گیربکس شافت 32

شروع قیمت از 112,000,000 ریال

گیربکس هلیکال - شافت 48 ZG3
موتور گیربکس شافت 28

شروع قیمت از 87,000,000 ریال

گیربکس صنعتی شافت 28
گیربکس صنعتی پولادین پارت شافت 28

شروع قیمت از 54,000,000 ریال

گیربکس صنعتی شافت 32
گیربکس صنعتی پولادین پارت شافت 32

شروع قیمت از 7,700,000 ریال

گیربکس صنعتی شافت 28
گیربکس صنعتی پولادین پارت شافت 48

شروع قیمت از 98,000,000 ریال

گیربکس صنعتی شافت 60
گیربکس صنعتی پولادین پارت شافت 60

شروع قیمت از 153,000,000 ریال

گیربکس صنعتی شافت 32
گیربکس صنعتی پولادین پارت شافت 75

شروع قیمت از 220,000,000 ریال

گیربکس صنعتی شافت 60
گیربکس صنعتی پولادین پارت شافت 90

شروع قیمت از 380,000,000 ریال

الکتروموتور الکتروژن
الکتروموتور الکتروژن - سه فاز 90 کیلووات

1,677,753,000 ریال

الکتروموتور الکتروژن
الکتروموتور الکتروژن - سه فاز 75 کیلووات

1,419,011,000 ریال

الکتروموتور الکتروژن
الکتروموتور الکتروژن - سه فاز 55 کیلووات

1,071,125,000 ریال

الکتروموتور الکتروژن
الکتروموتور الکتروژن - سه فاز 45 کیلووات

936,155,000 ریال

درحال بارگذاری ....