09122848106

نیاز به مشاوره دارید ؟

گیربکس صنعتی

گیربکس صنعتی شافت 32
گیربکس صنعتی پولادین پارت شافت 32

شروع قیمت از 7,700,000 ریال

گیربکس صنعتی شافت 28
گیربکس صنعتی پولادین پارت شافت 48

شروع قیمت از 98,000,000 ریال

گیربکس صنعتی شافت 60
گیربکس صنعتی پولادین پارت شافت 60

شروع قیمت از 153,000,000 ریال

گیربکس صنعتی شافت 32
گیربکس صنعتی پولادین پارت شافت 75

شروع قیمت از 220,000,000 ریال

درحال بارگذاری ....