09122848106

نیاز به مشاوره دارید ؟

خرید الکتروگیربکس

گیربکس هلیکال - شافت 60 ZG4
موتور گیربکس شافت 75

شروع قیمت از 326,000,000 ریال

گیربکس هلیکال - شافت 48 ZG3
موتور گیربکس شافت 60

شروع قیمت از 225,000,000 ریال

موتور گیربکس شافت 48
موتور گیربکس شافت 48

شروع قیمت از 149,000,000 ریال

گیربکس هلیکال - شافت 60 ZG4
موتور گیربکس شافت 32

شروع قیمت از 112,000,000 ریال

درحال بارگذاری ....