لیست قیمت محصولات پولادین پارت

جهت رفاه حال مشتریان صنایع گیربکس پولادین پارت، صفحه ای در وب سایت خود ایجاد کرده ایم تا به واسطه آن، بتوانید قیمت روز محصولات گیربکس ایرانی و گیربکس صنعتی را دانسته و در صورت نیاز سفارش خرید دهید!

ZGسایز شافتگیربکس پایه‌دار بدون الکتروموتورگیربکس فلنچ بدون الکتروموتورپوسته تکی پایه دارپوسته تکی فلنچگیربکس تکی دوسر شافت باندازه قطرشافت‌هاگیربکس هالوشافت
ZGZG1سایز شافتگیربکس سایز 28گیربکس پایه‌دار بدون الکتروموتور3 میلیون و 200 هزار تومانگیربکس فلنچ بدون الکتروموتور3 میلیون و 500 هزار تومانپوسته تکی پایه دار950 هزار تومانپوسته تکی فلنچ1 میلیون و 100 هزار تومانگیربکس تکی دوسر شافت باندازه قطرشافت‌ها3 میلیون و 600 هزار تومان - 19/28گیربکس هالوشافت3 میلیون و 800 هزار تومان
ZGZG2سایز شافتگیربکس سایز 32گیربکس پایه‌دار بدون الکتروموتور4 میلیون و 200 هزار تومانگیربکس فلنچ بدون الکتروموتور4 میلیون و 600 هزار تومانپوسته تکی پایه دار1 میلیون و 100 هزار تومانپوسته تکی فلنچ1 میلیون و 400 هزار تومانگیربکس تکی دوسر شافت باندازه قطرشافت‌ها4 میلیون و 400 هزار تومان - 22/32گیربکس هالوشافت5 میلیون تومان
ZGZG3سایز شافتگیربکس سایز 48گیربکس پایه‌دار بدون الکتروموتور5 میلیون و 900 هزار تومانگیربکس فلنچ بدون الکتروموتور6 میلیون و 600 هزار تومانپوسته تکی پایه دار1 میلیون و 600 هزار تومانپوسته تکی فلنچ2 میلیون و 100 هزار تومانگیربکس تکی دوسر شافت باندازه قطرشافت‌ها7 میلیون تومان - 28/48گیربکس هالوشافت7 میلیون و 200 هزار تومان
ZGZG4سایز شافتگیربکس سایز 60گیربکس پایه‌دار بدون الکتروموتور9 میلیون و 200 هزار تومانگیربکس فلنچ بدون الکتروموتور9 میلیون و 900 هزار تومانپوسته تکی پایه دار2 میلیون و 900 هزار تومانپوسته تکی فلنچ3 میلیون و 600 هزار تومانگیربکس تکی دوسر شافت باندازه قطرشافت‌ها10 میلیون و 700 هزار تومان - 32/60گیربکس هالوشافت11 میلیون تومان
ZGZG5سایز شافتگیربکس سایز 75گیربکس پایه‌دار بدون الکتروموتور13 میلیون و 600 هزار تومانگیربکس فلنچ بدون الکتروموتور14 میلیون و 800 هزار تومانپوسته تکی پایه دار4 میلیون و 400 هزار تومانپوسته تکی فلنچ5 میلیون و 300 هزار تومانگیربکس تکی دوسر شافت باندازه قطرشافت‌ها15 میلیون و 400 هزار تومان - 38/75گیربکس هالوشافت16 میلیون تومان
ZGZG6سایز شافتگیربکس سایز 90گیربکس پایه‌دار بدون الکتروموتور23 میلیون و 500 هزار تومانگیربکس فلنچ بدون الکتروموتور25 میلیون و 300 هزار تومانپوسته تکی پایه دار7 میلیون و 900 هزار تومانپوسته تکی فلنچ9 میلیون و 600 هزار تومانگیربکس تکی دوسر شافت باندازه قطرشافت‌ها27 میلیون تومان - 48/90گیربکس هالوشافت28 میلیون و 600 هزار تومان
ZGZG7سایز شافتگیربکس سایز 100گیربکس پایه‌دار بدون الکتروموتور42 میلیون تومانگیربکس فلنچ بدون الکتروموتور46 میلیون تومانپوسته تکی پایه دار18 میلیون و 700 هزار تومانپوسته تکی فلنچ20 میلیون و 900 هزار تومانگیربکس تکی دوسر شافت باندازه قطرشافت‌ها47 میلیون و 500 هزار تومان - 60/100گیربکس هالوشافت51 میلیون و 700 هزار تومان

نیاز به مشاوره برای خرید محصول دارید؟
با ما در تماس باشید!