لیست قیمت محصولات پولادین پارت

جهت رفاه حال مشتریان صنایع گیربکس پولادین پارت، صفحه ای در وب سایت خود ایجاد کرده ایم تا به واسطه آن، بتوانید قیمت روز محصولات گیربکس ایرانی و گیربکس صنعتی را دانسته و در صورت نیاز سفارش خرید دهید!

ZGسایز شافتگیربکس پایه‌دار بدون الکتروموتورگیربکس فلنچ بدون الکتروموتورپوسته تکی پایه دارپوسته تکی فلنچگیربکس تکی دوسر شافت باندازه قطرشافت‌هاگیربکس هالوشافت
ZGZG1سایز شافتگیربکس سایز 28گیربکس پایه‌دار بدون الکتروموتور2 میلیون و 500هزار تومانگیربکس فلنچ بدون الکتروموتور2 میلیون 650 هزار تومانپوسته تکی پایه دار720 هزار تومانپوسته تکی فلنچ830 هزار تومانگیربکس تکی دوسر شافت باندازه قطرشافت‌ها2 میلیون و 500 هزار تومان - 19/28گیربکس هالوشافت2 میلیون و 900 هزار تومان
ZGZG2سایز شافتگیربکس سایز 32گیربکس پایه‌دار بدون الکتروموتور3 میلیون و 200 هزار تومانگیربکس فلنچ بدون الکتروموتور3 میلیون و 470 هزار تومانپوسته تکی پایه دار790 هزار تومانپوسته تکی فلنچ1 میلیون و 50 هزار تومانگیربکس تکی دوسر شافت باندازه قطرشافت‌ها3 میلیون و 650 هزار تومان - 22/32گیربکس هالوشافت3 میلیون و 800 هزار تومان
ZGZG3سایز شافتگیربکس سایز 48گیربکس پایه‌دار بدون الکتروموتور4 میلیون و 500 هزار تومانگیربکس فلنچ بدون الکتروموتور5 میلیون تومانپوسته تکی پایه دار1 میلیون و 200 هزار تومانپوسته تکی فلنچ1 میلیون و 600 هزار تومانگیربکس تکی دوسر شافت باندازه قطرشافت‌ها5 میلیون و 300 هزار تومان - 28/48گیربکس هالوشافت5 میلیون و 500 هزار تومان
ZGZG4سایز شافتگیربکس سایز 60گیربکس پایه‌دار بدون الکتروموتور7 میلیون تومانگیربکس فلنچ بدون الکتروموتور7 میلیون 500 هزار تومانپوسته تکی پایه دار2 میلیون 200 هزار تومانپوسته تکی فلنچ2 میلیون و 700 هزار تومانگیربکس تکی دوسر شافت باندازه قطرشافت‌ها8 میلیون و 100 هزار تومان - 32/60گیربکس هالوشافت8 میلیون و 400 هزار تومان
ZGZG5سایز شافتگیربکس سایز 75گیربکس پایه‌دار بدون الکتروموتور10 میلیون و 40 هزار تومانگیربکس فلنچ بدون الکتروموتور11 میلیون 200 هزار تومانپوسته تکی پایه دار3 میلیون 300 هزار تومانپوسته تکی فلنچ4 میلیون تومانگیربکس تکی دوسر شافت باندازه قطرشافت‌ها11 میلیون و 700 هزار تومان - 38/75گیربکس هالوشافت12 میلیون تومان
ZGZG6سایز شافتگیربکس سایز 90گیربکس پایه‌دار بدون الکتروموتور17 میلیون و 800 هزار تومانگیربکس فلنچ بدون الکتروموتور34 میلیون و 500 هزار تومانپوسته تکی پایه دار6 میلیون تومانپوسته تکی فلنچ7 میلیون و 250 هزار تومانگیربکس تکی دوسر شافت باندازه قطرشافت‌ها20 میلیون و 20 هزار تومان - 48/90گیربکس هالوشافت21 میلیون و 500 هزار تومان
ZGZG7سایز شافتگیربکس سایز 100گیربکس پایه‌دار بدون الکتروموتور32 میلیون و 500 هزار تومانگیربکس فلنچ بدون الکتروموتور28 میلیون و 500 هزار تومانپوسته تکی پایه دار14 میلیون تومانپوسته تکی فلنچ16 میلیون تومانگیربکس تکی دوسر شافت باندازه قطرشافت‌ها39 میلیون و 500 هزار تومان - 60/100گیربکس هالوشافت51 میلیون تومان

نیاز به مشاوره برای خرید محصول دارید؟
با ما در تماس باشید!