در حال نمایش 3 نتیجه

دنده وسط 3 – گیربکس صنعتی

380,000 ریال5,050,000 ریال
جنس قطعه

فولاد سمانته

مناسب برای سایز

ZG1-28, ZG2-32, ZG3-48, ZG4-60, ZG5-75, ZG6-90, ZG7-100

دنده زاویه 2 – گیربکس صنعتی

460,000 ریال8,000,000 ریال
جنس قطعه

فولاد سمانته

مناسب برای سایز

ZG1-28, ZG2-32, ZG3-48, ZG4-60, ZG5-75, ZG6-90, ZG7-100

دنده سرشافتی 1 – گیربکس صنعتی

380,000 ریال5,150,000 ریال
جنس قطعه

فولاد سمانته

مناسب برای سایز

ZG1-28, ZG2-32, ZG3-48, ZG4-60, ZG5-75, ZG6-90, ZG7-100