نمایش 1–15 از 23 نتیجه

الکتروموتور الکتروژن – تکفاز 2.2 کیلووات 3 اسب بخار

برند الکتروموتور

الکتروژن Electrogen

گارانتی

دارد

مدت زمان گارانتی

18 ماه

نوع اتصال

پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

توان الکتروموتور

3HP – 2.2KW

IP

54

دور خروجی الکتروموتور

پایه دار B3, فلنچ بزرگ B5, نیم فلنچ B14, پایه دار با فلنچ کوچک B34, پایه دار با فلنچ بزرگ B35

منبع الکتریکی الکتروموتور

تکفاز

سایز فریم الکتروموتور

100

فرکانس

50

شرایط کارکرد Duty

S1

جنس پوسته

آلومینیوم Aluminium

انتخاب نوع فلنچ:

پایه دار B3, فلنچ بزرگ B5, پایه دار با فلنچ بزرگ B5

الکتروموتور الکتروژن – تکفاز 3 کیلووات 4 اسب بخار

برند الکتروموتور

الکتروژن Electrogen

گارانتی

دارد

مدت زمان گارانتی

18 ماه

نوع اتصال

پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

توان الکتروموتور

4HP – 3KW

IP

54

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

نوع فلنچ

پایه دار B3, فلنچ بزرگ B5, نیم فلنچ B14, پایه دار با فلنچ کوچک B34, پایه دار با فلنچ بزرگ B35

وزن محموله (گرم)

21000

منبع الکتریکی الکتروموتور

سه فاز

سایز فریم الکتروموتور

100

فرکانس

50

شرایط کارکرد Duty

S1

جنس پوسته

آلومینیوم Aluminium

الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 0.18 کیلووات

برند الکتروموتور

الکتروژن Electrogen

گارانتی

دارد

مدت زمان گارانتی

18 ماه

نوع اتصال

پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

توان الکتروموتور

0.25HP – 0.18KW

IP

55

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

نوع فلنچ

پایه دار B3

وزن محموله (گرم)

4200

منبع الکتریکی الکتروموتور

سه فاز

سایز فریم الکتروموتور

63

فرکانس

50

شرایط کارکرد Duty

S1

جنس پوسته

آلومینیوم Aluminium

الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 0.25 کیلووات 0.33 اسب بخار

برند الکتروموتور

الکتروژن Electrogen

گارانتی

دارد

مدت زمان گارانتی

18 ماه

نوع اتصال

پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

توان الکتروموتور

0.33HP – 0.25KW

IP

55

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

نوع فلنچ

پایه دار B3

وزن محموله (گرم)

5500

منبع الکتریکی الکتروموتور

سه فاز

سایز فریم الکتروموتور

63, 71

فرکانس

50

شرایط کارکرد Duty

S1

جنس پوسته

آلومینیوم Aluminium

الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 0.37 کیلووات 0.5 اسب بخار

برند الکتروموتور

الکتروژن Electrogen

گارانتی

دارد

نوع اتصال

پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

توان الکتروموتور

0.5HP – 0.37KW

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

وزن محموله (گرم)

6700

منبع الکتریکی الکتروموتور

سه فاز

سایز فریم الکتروموتور

71

جنس پوسته

آلومینیوم Aluminium

الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب بخار

برند الکتروموتور

الکتروژن Electrogen

گارانتی

دارد

نوع اتصال

پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

توان الکتروموتور

0.75HP – 0.55KW

وزن محموله (گرم)

8800

منبع الکتریکی الکتروموتور

سه فاز

سایز فریم الکتروموتور

80

جنس پوسته

آلومینیوم Aluminium

انتخاب نوع فلنچ:

پایه دار B3, فلنچ بزرگ B5, پایه دار با فلنچ کوچک B34, پایه دار با فلنچ بزرگ B35, نیم فلنچ B14

الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 0.75 کیلووات 1 اسب بخار

برند الکتروموتور

الکتروژن Electrogen

گارانتی

دارد

مدت زمان گارانتی

18 ماه

نوع اتصال

پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

توان الکتروموتور

1HP – 0.75KW

وزن محموله (گرم)

10000

منبع الکتریکی الکتروموتور

سه فاز

سایز فریم الکتروموتور

80

جنس پوسته

آلومینیوم Aluminium

الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 1.1 کیلووات 1.5 اسب بخار

برند الکتروموتور

الکتروژن Electrogen

گارانتی

دارد

مدت زمان گارانتی

18 ماه

نوع اتصال

پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

توان الکتروموتور

1.5HP – 1.1KW

وزن محموله (گرم)

12500

منبع الکتریکی الکتروموتور

سه فاز

سایز فریم الکتروموتور

90

جنس پوسته

آلومینیوم Aluminium

الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 1.5 کیلووات 2 اسب بخار

برند الکتروموتور

الکتروژن Electrogen

گارانتی

دارد

مدت زمان گارانتی

18 ماه

نوع اتصال

پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

توان الکتروموتور

2HP – 1.5KW

IP

54

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

وزن محموله (گرم)

15000

منبع الکتریکی الکتروموتور

سه فاز

سایز فریم الکتروموتور

90

فرکانس

50

جنس پوسته

آلومینیوم Aluminium

الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 11 کیلووات 15 اسب بخار

برند الکتروموتور

الکتروژن Electrogen

گارانتی

دارد

مدت زمان گارانتی

18 ماه

نوع اتصال

پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

توان الکتروموتور

15HP – 11KW

IP

55

دور خروجی الکتروموتور

900 تا 1000, 1400 تا 1500, 3000

نوع فلنچ

پایه دار B3, فلنچ بزرگ B5, نیم فلنچ B14, پایه دار با فلنچ کوچک B34, پایه دار با فلنچ بزرگ B35

وزن محموله (گرم)

77000

منبع الکتریکی الکتروموتور

سه فاز

سایز فریم الکتروموتور

160

فرکانس

50

شرایط کارکرد Duty

S1

جنس پوسته

آلومینیوم Aluminium

الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 15 کیلووات 20 اسب بخار

برند الکتروموتور

الکتروژن Electrogen

گارانتی

دارد

مدت زمان گارانتی

18 ماه

نوع اتصال

پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

توان الکتروموتور

20HP – 15KW

IP

55

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

نوع فلنچ

پایه دار B3, فلنچ بزرگ B5, پایه دار با فلنچ بزرگ B35

وزن محموله (گرم)

96000

منبع الکتریکی الکتروموتور

سه فاز

سایز فریم الکتروموتور

160

فرکانس

50

شرایط کارکرد Duty

S1

جنس پوسته

آلومینیوم Aluminium

الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 18.5 کیلووات

برند الکتروموتور

الکتروژن Electrogen

گارانتی

دارد

مدت زمان گارانتی

18 ماه

نوع اتصال

پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

توان الکتروموتور

25HP – 18.5KW

IP

55

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500

نوع فلنچ

پایه دار B3

وزن محموله (گرم)

180000

منبع الکتریکی الکتروموتور

سه فاز

سایز فریم الکتروموتور

180

فرکانس

S1

جنس پوسته

چدن Cast Iron

الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 18.5 کیلووات 25 اسب بخار

برند الکتروموتور

الکتروژن Electrogen

گارانتی

دارد

مدت زمان گارانتی

18 ماه

نوع اتصال

پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

توان الکتروموتور

25HP – 18.5KW

دور خروجی الکتروموتور

3000

وزن محموله (گرم)

180000

منبع الکتریکی الکتروموتور

سه فاز

سایز فریم الکتروموتور

160

جنس پوسته

آلومینیوم Aluminium

الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 22 کیلووات

برند الکتروموتور

الکتروژن Electrogen

گارانتی

دارد

مدت زمان گارانتی

18 ماه

نوع اتصال

پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

توان الکتروموتور

30HP – 22KW

وزن محموله (گرم)

200000

منبع الکتریکی الکتروموتور

سه فاز

سایز فریم الکتروموتور

180

جنس پوسته

چدن Cast Iron

IP

55

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

نوع فلنچ

پایه دار B3, فلنچ بزرگ B5, پایه دار با فلنچ بزرگ B35

فرکانس

50

شرایط کارکرد Duty

S1

الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 30 کیلووات

برند الکتروموتور

الکتروژن Electrogen

گارانتی

دارد

مدت زمان گارانتی

18 ماه

نوع اتصال

پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

توان الکتروموتور

40HP – 30KW

IP

55

دور خروجی الکتروموتور

1400 تا 1500, 3000

نوع فلنچ

پایه دار B3

وزن محموله (گرم)

255000

منبع الکتریکی الکتروموتور

سه فاز

سایز فریم الکتروموتور

200

فرکانس

50

شرایط کارکرد Duty

S1

جنس پوسته

چدن Cast Iron