نمایش 1–15 از 23 نتیجه

وضعیت موجودی

  الکتروموتور الکتروژن – تکفاز 2.2 کیلووات ساعت 3 اسب بخار

  برند الکتروموتور

  الکتروژن Electrogen

  گارانتی

  دارد

  مدت زمان گارانتی

  18 ماه

  نوع اتصال

  پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

  توان الکتروموتور

  3HP – 2.2KW

  IP

  54

  دور خروجی الکتروموتور

  پایه دار B3, فلنچ بزرگ B5, نیم فلنچ B14, پایه دار با فلنچ کوچک B34, پایه دار با فلنچ بزرگ B35

  منبع الکتریکی الکتروموتور

  تکفاز

  سایز فریم الکتروموتور

  100

  فرکانس

  50

  شرایط کارکرد Duty

  S1

  جنس پوسته

  آلومینیوم Aluminium

  انتخاب نوع فلنچ:

  پایه دار B3, فلنچ بزرگ B5, پایه دار با فلنچ بزرگ B5

  الکتروموتور الکتروژن – تکفاز 3 کیلووات ساعت 4 اسب بخار

  برند الکتروموتور

  الکتروژن Electrogen

  گارانتی

  دارد

  مدت زمان گارانتی

  18 ماه

  نوع اتصال

  پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

  توان الکتروموتور

  4HP – 3KW

  IP

  54

  دور خروجی الکتروموتور

  1400 تا 1500, 3000

  نوع فلنچ

  پایه دار B3, فلنچ بزرگ B5, نیم فلنچ B14, پایه دار با فلنچ کوچک B34, پایه دار با فلنچ بزرگ B35

  وزن محموله (گرم)

  21000

  منبع الکتریکی الکتروموتور

  سه فاز

  سایز فریم الکتروموتور

  100

  فرکانس

  50

  شرایط کارکرد Duty

  S1

  جنس پوسته

  آلومینیوم Aluminium

  الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 0.18 کیلووات ساعت

  وزن 4.2 kg
  برند الکتروموتور

  الکتروژن Electrogen

  گارانتی

  دارد

  مدت زمان گارانتی

  18 ماه

  نوع اتصال

  پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

  توان الکتروموتور

  0.25HP – 0.18KW

  IP

  55

  دور خروجی الکتروموتور

  1400 تا 1500, 3000

  نوع فلنچ

  پایه دار B3

  وزن محموله (گرم)

  4200

  منبع الکتریکی الکتروموتور

  سه فاز

  سایز فریم الکتروموتور

  63

  فرکانس

  50

  شرایط کارکرد Duty

  S1

  جنس پوسته

  آلومینیوم Aluminium

  الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 0.25 کیلووات ساعت 0.33 اسب بخار

  برند الکتروموتور

  الکتروژن Electrogen

  گارانتی

  دارد

  مدت زمان گارانتی

  18 ماه

  نوع اتصال

  پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

  توان الکتروموتور

  0.33HP – 0.25KW

  IP

  55

  دور خروجی الکتروموتور

  1400 تا 1500, 3000

  نوع فلنچ

  پایه دار B3

  وزن محموله (گرم)

  5500

  منبع الکتریکی الکتروموتور

  سه فاز

  سایز فریم الکتروموتور

  63, 71

  فرکانس

  50

  شرایط کارکرد Duty

  S1

  جنس پوسته

  آلومینیوم Aluminium

  الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 0.37 کیلووات ساعت 0.5 اسب بخار

  برند الکتروموتور

  الکتروژن Electrogen

  گارانتی

  دارد

  نوع اتصال

  پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

  توان الکتروموتور

  0.5HP – 0.37KW

  دور خروجی الکتروموتور

  1400 تا 1500, 3000

  وزن محموله (گرم)

  6700

  منبع الکتریکی الکتروموتور

  سه فاز

  سایز فریم الکتروموتور

  71

  جنس پوسته

  آلومینیوم Aluminium

  الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 0.55 کیلووات 0.75 اسب بخار

  برند الکتروموتور

  الکتروژن Electrogen

  گارانتی

  دارد

  نوع اتصال

  پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

  توان الکتروموتور

  0.75HP – 0.55KW

  وزن محموله (گرم)

  8800

  منبع الکتریکی الکتروموتور

  سه فاز

  سایز فریم الکتروموتور

  80

  جنس پوسته

  آلومینیوم Aluminium

  انتخاب نوع فلنچ:

  پایه دار B3, فلنچ بزرگ B5, پایه دار با فلنچ کوچک B34, پایه دار با فلنچ بزرگ B35, نیم فلنچ B14

  الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 0.75 کیلووات ساعت 1 اسب بخار

  برند الکتروموتور

  الکتروژن Electrogen

  گارانتی

  دارد

  مدت زمان گارانتی

  18 ماه

  نوع اتصال

  پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

  توان الکتروموتور

  1HP – 0.75KW

  وزن محموله (گرم)

  10000

  منبع الکتریکی الکتروموتور

  سه فاز

  سایز فریم الکتروموتور

  80

  جنس پوسته

  آلومینیوم Aluminium

  الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 1.1 کیلووات ساعت 1.5 اسب بخار

  برند الکتروموتور

  الکتروژن Electrogen

  گارانتی

  دارد

  مدت زمان گارانتی

  18 ماه

  نوع اتصال

  پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

  توان الکتروموتور

  1.5HP – 1.1KW

  وزن محموله (گرم)

  12500

  منبع الکتریکی الکتروموتور

  سه فاز

  سایز فریم الکتروموتور

  90

  جنس پوسته

  آلومینیوم Aluminium

  الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 1.5 کیلووات 2 اسب بخار

  برند الکتروموتور

  الکتروژن Electrogen

  گارانتی

  دارد

  مدت زمان گارانتی

  18 ماه

  نوع اتصال

  پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

  توان الکتروموتور

  2HP – 1.5KW

  IP

  54

  دور خروجی الکتروموتور

  1400 تا 1500, 3000

  وزن محموله (گرم)

  15000

  منبع الکتریکی الکتروموتور

  سه فاز

  سایز فریم الکتروموتور

  90

  فرکانس

  50

  جنس پوسته

  آلومینیوم Aluminium

  الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 11 کیلووات ساعت 15 اسب بخار

  برند الکتروموتور

  الکتروژن Electrogen

  گارانتی

  دارد

  مدت زمان گارانتی

  18 ماه

  نوع اتصال

  پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

  توان الکتروموتور

  15HP – 11KW

  IP

  55

  دور خروجی الکتروموتور

  900 تا 1000, 1400 تا 1500, 3000

  نوع فلنچ

  پایه دار B3, فلنچ بزرگ B5, نیم فلنچ B14, پایه دار با فلنچ کوچک B34, پایه دار با فلنچ بزرگ B35

  وزن محموله (گرم)

  77000

  منبع الکتریکی الکتروموتور

  سه فاز

  سایز فریم الکتروموتور

  160

  فرکانس

  50

  شرایط کارکرد Duty

  S1

  جنس پوسته

  آلومینیوم Aluminium

  الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 15 کیلووات ساعت 20 اسب بخار

  برند الکتروموتور

  الکتروژن Electrogen

  گارانتی

  دارد

  مدت زمان گارانتی

  18 ماه

  نوع اتصال

  پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

  توان الکتروموتور

  20HP – 15KW

  IP

  55

  دور خروجی الکتروموتور

  1400 تا 1500, 3000

  نوع فلنچ

  پایه دار B3, فلنچ بزرگ B5, پایه دار با فلنچ بزرگ B35

  وزن محموله (گرم)

  96000

  منبع الکتریکی الکتروموتور

  سه فاز

  سایز فریم الکتروموتور

  160

  فرکانس

  50

  شرایط کارکرد Duty

  S1

  جنس پوسته

  آلومینیوم Aluminium

  الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 18.5 کیلووات ساعت

  برند الکتروموتور

  الکتروژن Electrogen

  گارانتی

  دارد

  مدت زمان گارانتی

  18 ماه

  نوع اتصال

  پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

  توان الکتروموتور

  25HP – 18.5KW

  IP

  55

  دور خروجی الکتروموتور

  1400 تا 1500

  نوع فلنچ

  پایه دار B3

  وزن محموله (گرم)

  180000

  منبع الکتریکی الکتروموتور

  سه فاز

  سایز فریم الکتروموتور

  180

  فرکانس

  S1

  جنس پوسته

  چدن Cast Iron

  الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 18.5 کیلووات ساعت 25 اسب بخار

  برند الکتروموتور

  الکتروژن Electrogen

  گارانتی

  دارد

  مدت زمان گارانتی

  18 ماه

  نوع اتصال

  پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

  توان الکتروموتور

  25HP – 18.5KW

  دور خروجی الکتروموتور

  3000

  وزن محموله (گرم)

  180000

  منبع الکتریکی الکتروموتور

  سه فاز

  سایز فریم الکتروموتور

  160

  جنس پوسته

  آلومینیوم Aluminium

  الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 22 کیلووات ساعت

  برند الکتروموتور

  الکتروژن Electrogen

  گارانتی

  دارد

  مدت زمان گارانتی

  18 ماه

  نوع اتصال

  پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

  توان الکتروموتور

  30HP – 22KW

  وزن محموله (گرم)

  200000

  منبع الکتریکی الکتروموتور

  سه فاز

  سایز فریم الکتروموتور

  180

  جنس پوسته

  چدن Cast Iron

  IP

  55

  دور خروجی الکتروموتور

  1400 تا 1500, 3000

  نوع فلنچ

  پایه دار B3, فلنچ بزرگ B5, پایه دار با فلنچ بزرگ B35

  فرکانس

  50

  شرایط کارکرد Duty

  S1

  الکتروموتور الکتروژن – سه فاز 30 کیلووات

  برند الکتروموتور

  الکتروژن Electrogen

  گارانتی

  دارد

  مدت زمان گارانتی

  18 ماه

  نوع اتصال

  پایه دار (برای سفارش نوع فلنچ دار با کارشناسان فروش تماس بگیرید)

  توان الکتروموتور

  40HP – 30KW

  IP

  55

  دور خروجی الکتروموتور

  1400 تا 1500, 3000

  نوع فلنچ

  پایه دار B3

  وزن محموله (گرم)

  255000

  منبع الکتریکی الکتروموتور

  سه فاز

  سایز فریم الکتروموتور

  200

  فرکانس

  50

  شرایط کارکرد Duty

  S1

  جنس پوسته

  چدن Cast Iron