گیربکس صنعتی

گیربکس صنعتی چیست؟

گیربکس صنعتی ابزاری است که برای انتقال توان مکانیکی از يک منبع توليد توان به یک مصرف کننده و یا تامین گشتاور و سرعت دورانی مورد نياز مصرف کننده به کار می رود. گیربکس صنعتی در واقع یک واسطه بين منبع توان و مصرف کننده توان می باشد که بین این دو يک انعطاف پذيری برقرار می کند. به دليل هماهنگ بودن گشتاور و سرعت دورانی منبع توليد توان و مصرف کننده نياز به یک ماشین دارند که بتواند اين هماهنگی را به صورت يک واسطه برقرار کند.این امر بسیار ضروری است و به همین علت دستگاهی که این خواسته را می تواند تامين کند باید وجود داشته باشد که آن ابزار همان گیربکس صنعتی نام دارد. این نکته که منبع توليد توان با چه نوع سوخت يا منابع انرژی توان را توليد مي کند مهم نیست، بلکه اين مهم است که در شفت ورودي به گيربکس توان توليد شده را به صورت گشتاور به گیربکس منتقل کند. دستگاه­ هایی که می توانند توان مورد نياز گيربکس صنعتی را تامين کنند شامل الکتروموتورها ؛ موتورهاي ديزل ؛ موتورهای بنزينی ؛ موتورهای گاز سوز ؛ توربين های بخار ؛ توربين های گازی ؛ توربين های آبی ؛ توربين های بادی ؛ موتورهای جت ؛ و منابع توليد توانی که انرژی خود را از خورشيد تامين می کنند می ­باشند. مصرف کننده می تواند هر نوع ماشينی باشد و فقط کافی است که مصرف کننده بتواند توان خروجی از گیربکس صنعتی را بصورت گشتاور دريافت کند.

مشاهده همه 2 نتیجه