بیشتر بدانیم, گیربکس صنعتی

جنس چرخدنده گیربکس صنعتی

جنس چرخدنده گیربکس صنعتی

چرخدنده هــا از مــواد مختلفــى مانند چدن خاکســترى و آلیــاژى، فولاد هاى ریخته شــده، برنج، برنز، مواد کائوچوئى و پلاستیک ساخته می شوند. خاصیت چدن در مقابل عوامل اســتهلاکى و اصطکاکى خوب اســت، ولى مقاومت آن در مقابل نیروهاى ضربه ای و خم کننده کم اســت و همین عامل باعث میشــود دندانه هــاى چرخدندهه اى چدنى نســبتاً بزرگ انتخاب شــوند.

فولاد کمکربن ســخت نشده میتواند در ســاخت چرخدنده ها مورد استفاده قرار گیرد، ولى از این فولاد ها باید در جاهایى که نیاز به اســتحکام متوســط و مقاومت در مقابل ضربه داریم، اســتفاده شــود. نکته حائز اهمیت این است که سختکارى سطح دنده ها، مقاومت آنها را در مقابل سایش زیاد می کند. جدول 1ـ8 مواد مناسب براى چرخدنده هاى پیشــانى و مخروطى و جدول هاى 2ـ8 و 3ـ8 مواد مناسب براى پیچ و چرخ حلزون را نمایش می دهند.

جنس چرخدنده گیربکس صنعتی

جدول 1ـ 8 مواد مناسب براى چرخهاى دندهپیشانى و مخروطى

جنس چرخدنده گیربکس صنعتی

جدول 2ـ8 مواد مناسب براى چرخدنده حلزون و پیچحلزون

جنس چرخدنده گیربکس صنعتی

جدول 3ـ8 زوج مواد مناسب براى چرخ و حلزون

امروزه از چرخدنده هایى از جنس مواد مصنوعى مانند مواد لایه اى پرسى، بافته هاى ســخت و پلى آمیدها به خاطر کار آرام، صداى کم و خاصیت ضربه گیرىشــان اســتفاده می شــود. خصوصاً در مواردى که وزن پایین و انتقــال نیروى کم نیز مطرح اســت. مواردى نظیر دستگاه هاى خانگى، ماشین هاى دفترى، ماشین هاى نســاجى، بافندگى، ابزار الکتریکى و اســباب بازى ها بیشــترین کاربرد را دارند.

این مقاله ادامه دارد و در آینده از شکل روغنکاری چرخدنده گیربکس صنعتی برای شما صحبت خواهیم کرد.

در آخر پیشنهاد می کنیم تا صفحه اینستاگرام ما را دنبال کرده و از آخرین کارها و طرح ها و تخفیف ها با خبر شوید!

اگر میخواهید در مورد صنایع گیربکس پولادین پارت، تولید کننده انواع گیربکس ایرانی، گیربکس صنعتی و هلیکال بیشتر بدانید، به صفحه درباه ما مراجعه کنید!

اگر برای خرید گیربکس صنعتی نیاز به مشاوره دارید یا قصد خرید به صورت مستقیم از پولادین پارت داشته و به دنبال قیمت گیربکس صنعتی هستید، می توانید به صفحه تماس با ما مراجعه کرده و راه های ارتباط را مطالعه کنید!

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *