بیشتر بدانیم, گیربکس صنعتی

انواع چرخ دنده گیربکس صنعتی

انواع چرخ دنده گیربکس صنعتی

در این مطلب قصد داریم تا در مورد چرخ دنده هایی حرف بزنیم که در گیربکس صنعتی یا گیربکس ایرانی یا حتی گیربکس هلیکال از آن ها استفاده می شود تا در نهایت تمام قطعات در کنار همدیگر باعث شوند تا کار شما و فعالیت مورد نظرتان به واسطه این گیربکس ها به کار بیفتند.

چرخدنده هاى ساده

انواع چرخدنده گیربکس صنعتیاین چرخدنده ها، ســاده ترین نوع چرخدنده ها به حســاب می آینــد، دندانه هاى مستقیمی دارند و با محور، موازى هستند. براى کاهش سرعت و افزایش قدرت، در بســیاری از مواقــع تعــداد زیادى از آنهــا را کنار هم قــرار میدهند. روى محورهــاى مــوازى جهت حرکت یکى از آنها خــلاف جهت حرکت دیگرى اســت. اگر بخواهند دو چرخدنده درگیــر در یک جهت حرکت کنند بین آنها چرخدنده ســومی را قرار می دهند تا جهت حرکت ورود و خروج یکى شــود. به چرخدنده هاى ساده، مارپیچ و جناغى، چرخدنده پیشانى نیز میگویند.

به دلیل ســاخت آسان، ارزان است و به همین دلیل کاربرد زیادى در صنعت دارد. برای مثال در ســاعت هاى کوکى و اتوماتیک، ماشین لباسشویى، پنکه و نمونه اینهــا کاربــرد دارد. بزرگترین عیب آنها ســر و صداى زیاد اســت. هر بار کــه دندانه یک چرخدنده به دندانه چرخ روبه رو مى رســد، صداى کوچکى در اثــر برخورد ایجاد میشــود و زمانیکه تعــداد زیادى از ایــن دندانه ها به هم برسند، صدا بیشتر میشود، تا جایی که حتى در دراز مدت، این برخوردها باعث شکستن دندانه ها میشود.

انواع چرخدنده گیربکس صنعتی

چرخدنده هاى مارپیچ

دندانه هــاى این چرخدنده هــا مورب هســتند و با محور چرخدنــده درحالت زاویــه داری قرار گرفته انــد. درهنگام چرخش یکــى از چرخدنده ها، ابتدا نوک دندانه ها با هم تماس می یابند، ســپس به تدریج دو دندانه درگیر میشوند و این درگیرى تدریجى باعث کاهش سر و صدا میشود. همچنین مکانیزم چرخدنده، نرم کار میکند، سطح تماس پروفیل دنده ها نیز نسبت به چرخدنده ساده بیشتر اســت و انتقال قدرت بزرگى انجام شــود. اینگونــه چرخدنده ها در صنعت خودروســازى کاربرد زیادى دارند.

انواع چرخدنده گیربکس صنعتی

چرخدنده هاى مخروطى

انتقال نیرو توســط این چرخدنده ها تحت زاویه 90 درجه و یا کوچکتر از 90 درجــه و یا بزرگتر از 90 درجه امکانپذیر اســت، بنابراین براى انتقال قدرت تحــت زاویه موردنظر، بهترین چرخدنده محســوب میشــوند. البته در صنعت غالباً با محورهاى عمود بر هم به کار میروند. دندانه هاى آنها بر روى مخروط ناقص به صورت ساده و یا مارپیچ ساخته میشوند. این چرخدنده ها در جعبه دنده ها و مخصوصاً دیفرانسیل ها کاربرد زیادى دارند.

انواع چرخدنده گیربکس صنعتی

چرخدنده حلزون و پیچ حلزون

ایــن چرخدنده ها در صنعت جایگاه ویژه اى دارند. اگر بخواهیم تغییر زیادى در ســرعت یا قدرت ایجاد کنیم، از این مکانیزم بهره میگیریم. بزرگترین مزیت جالب این مکانیزم این است که پیچ حلزون به راحتی میتواند چرخدنده حلزونى را به حرکــت درآورد، در صورتى که چرخدنده حلزونــى نمیتواند، پیچ حلزون را بچرخانــد، زیرا زاویه دنده هاى پیچ حلزون به قدرى کوچک اســت که وقتی چرخدنده حلزون مىخواهد آنرا بچرخاند، اصطکاک بسیار بزرگى پدید می آید و مانــع از حرکت پیچ حلزون میشــود.

این ویژگى به ما امــکان می دهد تا در جاهایــى که به یک قفل خودکار نیاز داریــم از این چرخدنده بهره بگیریم. این چرخدنده ها در دســتگاه هایى همچون بالابرها و جرثقیل ها کاربرد زیادی دارند. مثــلاً در یک بالابــر اگر موتــور از کار بیفتد، چرخدنده ها قفل میشــوند و از پایین آمدن بار جلوگیرى میشود. چرخدنده پیچ حلزون در دیفرانسیل کامیون ها و خودروهاى سنگین نیز کاربرد دارد.

انواع چرخدنده گیربکس صنعتی

مکانیزم چرخدنده هاى جناغى

دندانه هاى این نوع چرخدنده ها روى محیط استوانه نسبت به هم زاویه کوچکتر از 90 درجه مى سازند و به صورت عدد 7 یا 8 ساخته میشوند. این چرخدنده ها در دستگاه هاى نورد غلتکى فولاد کاربرد دارند. همچنین دستگاه هایى که تحمل نیروى رانشى محورى را ندارند، از این چرخدنده ها استفاده میکنند. به علت فرایند دشوار ساخت چرخدنده های جناغی، امروزه بیشتر چرخدنده هاى دو مارپیچ مى ســازند که در وســط دندانه ها یک شــیار ایجاد میشود و روش ساخت را آســان مىکند. چرخدنده هاى جناغى در دســتگاه هاى با سرعت بالا چندان رضایت بخش نیستند. بیشتر تلمبه هاى میدان هاى نفتى از نوع دو مارپیچ یا جناغى هستند.

انواع چرخدنده گیربکس صنعتی

چرخدنده هاى داخلى

چنانچه درشکل مشاهده میشود دو محور این چرخدنده ها به همدیگر خیلى نزدیک است. به این چرخدنده ها، سیاره اى نیز می گویند. دندانه هاى آنها میتواند هم ساده وهم مارپیچ باشد و در کوپلینگ های انعطافپذیر (ارتجاعى) کاربرد دارند. انواع چرخدنده گیربکس صنعتی

این مقاله ادامه دارد و در آینده از جنس چرخ دنده های گیربکس صنعتی برای شما صحبت خواهیم کرد.

در آخر پیشنهاد می کنیم تا صفحه اینستاگرام ما را دنبال کرده و از آخرین کارها و طرح ها و تخفیف ها با خبر شوید!

اگر میخواهید در مورد صنایع گیربکس پولادین پارت، تولید کننده انواع گیربکس ایرانی، گیربکس صنعتی و هلیکال بیشتر بدانید، به صفحه درباه ما مراجعه کنید!

اگر برای خرید گیربکس صنعتی نیاز به مشاوره دارید یا قصد خرید به صورت مستقیم از پولادین پارت دارید، می توانید به صفحه تماس با ما مراجعه کرده و راه های ارتباط را مطالعه کنید!

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *